Splošni pogoji spletnega mesta fb-marketing.org

 

1. Splošni pogoji poslovanja

Ti splošni pogoji veljajo za vsakogar (v nadaljevanju: uporabnik), ki obišče oziroma uporablja spletno stran fb-marketing.org (v nadeljevanju: tega spletnega mesta, tem spletnem mestu, spletno mesto) . Vsa vsebina na strani in podstraneh tega spletnega mesta je avtorsko zaščitena in je last podjetja FB&Marketing, Domen Čevka s.p. oziroma last našega partnerja Designed by Freepik

Uporabnik se v primeru uporabe tega spletnega mesta (brskanje, pridobivanje informacij, nakup itd.) zavezuje, da se strinjate s splošnimi pogoji poslovanja, kot navedenimi na tej strani. V primeru, da se s splošnimi pogoji ne strinjate, velja, da tega spletnega mesta (brskanje, pridobivanje informacij, nakup itd.) ne smete uporabljati. Pridržujemo si pravico do spremembe splošnih pogojev, kadarkoli in brez predhodnega obvestila. Ti splošni pogoji se lahko kadarkoli spremenijo ali dopolnijo brez opozorila ali obvestila. Z uporabo tega spletnega mesta pod spremenjenimi pogoji uporabnik potrjuje, da se strinja s spremembami.

2. Uporaba tega spletnega mesta in licenca

Uporabnik se zavezuje, da bo spletni portal uporabljal zakonito in  v skladu z namenom in splošnimi pogoji tega spletnega mesta. Ob obisku tega spletnega mesta je uporabniku dodeljena omejena licenca za dostop. Licenca velja izključno za dostop in uporabo spletnega mesta (brskanje, prodibvanje informacij, nakup itd.), v primeru, da se uporabnik s splošnimi pogoji ne strinja je licenca ne veljavna. Licenca vam ne pridržuje pravice do uporabe vsebine in slikovnega gradiva na tem spletnem mestu v kakršnekoli namene. Podjetje FB&Marketing, Domen Čevka s.p. (v nadeljevanju: podjetje) si pridržuje do preklica oziroma odvzema licence brez predhodnega obvestila.

3. Varstvo osebnih podatkov

Uporabnik se strinja, da podjetje FB&Marketing, Domen Čevka s.p. zbira in obdeluje podatke, ki so bili pridobljeni s pomočjo vnosnih form na tem spletnem mestu. FB&Marketing, Domen Čevka s.p.,  se zavezuje, da bo osebne podatke uporabnikov uporabljal in obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

4. Izključitev odgovornosti

Podjetje ne prevzema nobenega jamstva, da so vsebine, objavljene na spletnem mestu in vseh njegovih podstraneh, točne, popolne in pravilne in ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku, ker se je zanesel na objavljene vsebine.

Podjetje ne prevzema nobenega jamstva glede delovanja ali dostopnosti tega spletnega mesta in vseh njegovih podstrani in ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku, ker spletno mesto ni bilo dostopno ali ni delovalo ali ni deloval pravilno.

Uporabnik se z uporabo strani strinja, da stran uporablja na lastno odgovornost in podjetje ne bo kazensko preganjal ob morebitni nastali škodi.

5. Piškotki

Shranjevanje podatkov ali pridobivanje dostopa do podatkov, shranjenih v terminalski opremi uporabnika, je dovoljeno samo pod pogojem, da je uporabnik v to privolil potem, ko je bil predhodno jasno obveščen o upravljavcu in namenih obdelave teh podatkov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov (okno, ki se prikaže ob prvem obisku tega spletnega mesta).

Uporabnik tega spletnega mesta se strinja, da podjetje FB&Marketing, Domen Čevka s.p.:

– shranjuje piškotke, ki so pridobljeni v okviru tega spletne mesta fb-marketing.org
– podatke pridobljene v skladu s tem privoljenjem obdeluje zaradi namenov, marketinga in lastnih evidenc

6. Končne določbe

Ti splošni pogoji so na voljo na spletnem naslovu fb-marketing.org/splosni-pogoji/

Za pravna razmerja med uporabnikom in podjetjem se uporablja pravo Republike Slovenije in pravo Evropskih skupnosti. Za reševanje morebitnih sporov je pristojno pristojno sodišče v Ljubljani, Republika Slovenija.

Ti splošni pogoji veljajo od 1.8.2016 do preklica oziroma objave novih splošnih pogojev.